ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  • Με έτος ίδρυσης το 1916, η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη τράπεζα σήμερα στην Ελλάδα, ενισχύει την ελληνική οικονομία, προωθεί την ανταγωνιστικότητα και στηρίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Με περίπου 22.500 εργαζομένους, 1.400 καταστήματα, 2.700 ΑΤMs και το πολυβραβευμένο ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής winbank, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 6,9 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα και 9 ακόμη χώρες. Με ειδικές ενέργειες, που συνδυάζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη με την εταιρική υπευθυνότητα, ο ‘Όμιλος Πειραιώς σφυρηλατεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς εταίρους του. Ταυτόχρονα αναβαθμίζει την αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης για τον τόπο.