ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη

boletisbw

Κωνσταντίνος Μπολέτης

Ο Κωνσταντίνος Μπολέτης είναι πτυχιούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από το 1988 κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Συντήρησης Μνημείων (Master of Arts, Institute of Advanced Architectural Studies του Πανεπιστημίου του York) .Από το 1988 έως το 2000 υπηρέτησε ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός στα αναστηλωτικά προγράμματα του αρχαίου Θεάτρου του Ιερού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο υπό την διεύθυνση της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου. Έχει επίσης διατελέσει μέλος πολλών άλλων Επιστημονικών Επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Θέατρα Δωδώνης, Λάρισας και Μεγαλοπόλεως, Καρθαία Κέας, Μαραθών κ.α.). Κατά το διάστημα 1993-95 συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου αρχαίων Θεάτρων και Αμφιθεάτρων του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίες κατέληξαν στην σύνταξη της Διακήρυξης της Εγέστης (Segesta Declaration) για την προστασία των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης...

manolopouloubw

Γεωργία Μανωλοπούλου

Η Γεωργία Μανωλοπούλου Σπούδασε στο Ε.Κ.Π.Α. στη Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φ.Π.Ψ. και έπειτα απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γνωστικές Δυσκολίες στο Πανεπιστήμιο Udine στην Ιταλία. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών / Φιλοσοφική Σχολή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσειακές Σπουδές του Τμήματος Ιστορίας –Αρχαιολογίας, Γεωλογίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης, ολοκληρώνοντας παράλληλα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο την ενότητα Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση στο πλαίσιο απόκτησης έτερου μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Μουσειολογίας και στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται στo Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ως Υπεύθυνη Διοργάνωσης Επικοινωνιακών και Εκπαιδευτικών δράσεων, Εκθέσεων και Πολιτιστικών διαδρομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας και σε Αρχαιολογικούς χώρους της Αχαΐας.

Ελεγκτική επιτροπή

Μαρία (Μαίρη) Μπελογιάννη

Ιωάννης Μαριόλης

Βασίλειος Μαυριδόγλου

Γεώργιος Σκεπαθιανός

Αναπληρωματικά Μέλη

Εβίνα Λιοσάτου

Παναγιώτης Χελάς