Ancient theatre of Samothrace, Moutiakas Apostolis