Γρήγορη μετάβαση

Τηλεοπτικό αφιέρωμα στο Διάζωμα

Τηλεοπτικό αφιέρωμα του τηλεοπτικού σταθμού «ΤΗΛΕ-Επιλογές Σερρών»
στην Κίνηση πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», 21 Μαρτίου 2008