Γρήγορη μετάβαση

«Τέσσερα χρόνια ΔΙΑΖΩΜΑ»

Ο απολογισμός του Σωματείου Διάζωμα, στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του
παρουσίαση Ε’ Γενική συνέλευση, Ελευσίνα 7 Οκτωβρίου 2012
Σκηνοθεσία, Γιώργος Δρίβας

Παραγωγή

ΔΙΑΖΩΜΑ

2012