Γρήγορη μετάβαση

Το Άνω Διάζωμα

Ανακοινώσεις
Σχετικά Δημοσιεύματα
Παρουσιάσεις και Ομιλίες
Φωτοθήκη

Το «ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ» αποτελεί μια «θερμοκοιτίδα» καινοτόμων ιδεών, που προέρχονται κυρίως από νέους, ανοιχτούς σε ερεθίσματα, ανθρώπους.

Οι ιδέες που επεξεργάζονται τα μέλη του «ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» έχουν ως στόχο την προώθηση της κοινής προσπάθειας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, αλλά και την ένταξή τους στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.