Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Ανασκαφές (σε εξέλιξη)
Μελέτες Αποκατάστασης
(σε εξέλιξη)
Απαλλοτριώσεις
Εργασίες Αποκατάστασης
€11,215.00ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ

ΣΙΤΣΑ ΚΑΛΑΤΖΗ : €5.00

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: €9,900.00

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ : €60.00

ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΥ : €250.00

ΔΙΑΖΩΜΑ : €1,000.00

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Κασσώπης (μεγάλο θέατρο)

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Κουμπαράς
Πρόοδος Εργασιών
Τα νέα του θεάτρου

Σε χώρο κάτω από τη βορειοδυτική ακρόπολη, με απρόσκοπτη θέα στη χερσόνησο της Πρέβεζας, τον Αμβρακικό κόλπο, το Ιόνιο πέλαγος, τη Λευκάδα και τα ακαρνανικά όρη, κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. το μεγάλο Θέατρο της πόλης.
Δύο πολυγωνικά αναλήμματα, ενισχυμένα με αντηρίδες στηρίζουν τα δύο άκρα του κοίλου, που χωρίζεται από ενδιάμεσο διάζωμα σε δύο τμήματα με είκοσι τέσσερις (24) σειρές λίθινων εδωλίων κάτω και δώδεκα (12) σειρές επάνω αντίστοιχα. Στην κορυφή του κοίλου ένα πλατύτερο διάζωμα προστατεύεται εξωτερικά από τοίχο, ο οποίος φέρει άνοιγμα, που διευκόλυνε πιθανότατα την έξοδο των θεατών από το ανώτερο τμήμα του Θεάτρου. Έντεκα (11) κλίμακες διαιρούσαν το κοίλο σε δέκα (10) κερκίδες, με τις δύο ακρινές να έχουν το μισό πλάτος από τις υπόλοιπες.

Ιδιομορφία παρουσιάζει η ορχήστρα του Θεάτρου καθώς δε σχηματίζει πλήρη κύκλο αλλά τόξο μεγαλύτερο από ημικύκλιο.

Η σκηνή είναι ορθογώνια και πλαισιώνεται από δύο παρασκήνια, που προεξείχαν εκατέρωθεν προς την ορχήστρα, μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται το προσκήνιο με έξι (6) κίονες στην πρόσοψή του. Η χωρητικότητα του Θεάτρου υπολογίζεται σε 5.000 – 6.000 θεατές.

Γεώργιος Ρήγινος
Αρχαιολόγος

#My Kassopi - act4Greece

Ονομασία Μνημείου

Θέατρο Κασσώπης (Μεγάλο Θέατρο).

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το μεγάλο Θέατρο κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. στις υπώρειες της βορειοδυτικής ακρόπολης της αρχαίας πόλης, με απρόσκοπτη θέα στη χερσόνησο της Πρέβεζας, τον Αμβρακικό κόλπο, το Ιόνιο πέλαγος, τη Λευκάδα και τα ακαρνανικά όρη.

Εικόνες - Σχέδια

Γενικό τοπογραφικό σχέδιο της Κασσώπης από τους W. Hoepfner και E.L. Schwandner.

Επαρκής φωτογραφική τεκμηρίωση (αρχείο ΛΓ΄ ΕΠΚΑ).

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία
 1. W.M. Leake, Travels in northern Greece, I, ΙV, London (1835)
 2. Σ. Δακαρης, ΠΑΕ 1952-1955, 1977-1983
 3.  N.G.L. Hammond, Epirus, The Geography, the ancient remains, the history and the topography of Epirus and adjacent areas, Oxford (1967)
 4.  S. Dakaris, Cassopaia and the Elean Colonies, Ancient Greek Cities 4, Athens (1971)
 5.  Σ. Δάκαρης, Κασσώπη, Νεώτερες Ανασκαφές 1977-1983, Ιωάννινα (1984 & 1989)
 6. Κ. Γραβάνη, Τοπογραφικά Κασσωπαίας, Αφιέρωμα στον  N.G.L. Hammond, Μακεδονικά, Παράρτημα αρ. 7, Θεσσαλονίκη (1997)
 7.  E. L. Schwandner, Kassope, The city in whose territory Nikopolis was founded, Foundation and Destruction, Nikopolis and Northwestern Greece. The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nikopolis and the synoecism, Monographs of the Danish Institute at Athens 3 (2001) [επιμ. Έκδοσης J. Isager]
 8.  Θ. Κοντογιάννη, Κασσώπη. Συνοπτικός οδηγός του αρχαιολογικού χώρου, Ιωάννινα (2006)
 9.  Μελέτη Ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Κασσώπης, Δ. Ζαλόγγου – Β΄ Φάση, ΛΓ΄ ΕΠΚΑ (2009)
Θέση

Καμαρίνα, διευρυμένου («καλλικρατικού») Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας.

Χρονολόγηση

Το μεγάλο Θέατρο κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., περίοδο ιδιαίτερης ακμής της Κασσώπης, της Κασσωπαίας και της Ηπείρου εν γένει.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Σε χώρο κάτω από τη βορειοδυτική ακρόπολη, με απρόσκοπτη θέα στη χερσόνησο της Πρέβεζας, τον Αμβρακικό κόλπο, το Ιόνιο πέλαγος, τη Λευκάδα και τα ακαρνανικά όρη, κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. το μεγάλο Θέατρο της πόλης.

Δύο πολυγωνικά αναλήμματα, ενισχυμένα με αντηρίδες στηρίζουν τα δύο άκρα του κοίλου, που χωρίζεται από ενδιάμεσο διάζωμα σε δύο τμήματα με είκοσι τέσσερις (24) σειρές λίθινων εδωλίων κάτω και δώδεκα (12) σειρές επάνω αντίστοιχα. Στην κορυφή του κοίλου ένα πλατύτερο διάζωμα προστατεύεται εξωτερικά από τοίχο, ο οποίος φέρει άνοιγμα, που διευκόλυνε πιθανότατα την έξοδο των θεατών από το ανώτερο τμήμα του Θεάτρου. Έντεκα (11) κλίμακες διαιρούσαν το κοίλο σε δέκα (10) κερκίδες, με τις δύο ακρινές να έχουν το μισό πλάτος από τις υπόλοιπες.

Ιδιομορφία παρουσιάζει η ορχήστρα του Θεάτρου καθώς δε σχηματίζει πλήρη κύκλο αλλά τόξο μεγαλύτερο από ημικύκλιο.

Η σκηνή είναι ορθογώνια και πλαισιώνεται από δύο παρασκήνια, που προεξείχαν εκατέρωθεν προς την ορχήστρα, μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται το προσκήνιο με έξι (6) κίονες στην πρόσοψή του.

Η χωρητικότητα του Θεάτρου υπολογίζεται σε 5.000 – 6.000 θεατές.

Υπάρχουσα κατάσταση

Στο πέρασμα των χρόνων και με την εγκατάλειψη της αρχαίας πόλης, το Θέατρο της Κασσώπης καλύφθηκε από οργιώδη βλάστηση, η οποία σε συνδυασμό με τις συνεχείς κατακρημνίσεις βράχων κατέστρεψαν σημαντικά τμήματα των εδωλίων του κοίλου, που σήμερα καλύπτεται σε όλη του την έκταση από σύγχρονες επιχώσεις. Οι μελλοντικές εργασίες ανάδειξης του μνημείου θα καταστήσουν το ίδιο το μνημείο σε πρώτη φάση επισκέψιμο από το ευρύ κοινό και μετέπειτα δυνάμενο ίσως -υπό προϋποθέσεις- να υποδεχθεί θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Kαθαρισμοί και αποψιλώσεις στο μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο του (σε ετήσια βάση). Στις αρχές του 21ου αιώνα π.Χ. απομακρύνθηκαν -με τη βοήθεια μηχανημάτων- οι βράχοι που είχαν καταπέσει από την ακρόπολη, συμπαρασύροντας τμήματα των εδωλίων του κοίλου και καταστρέφοντας τμήμα της ορχήστρας του Θεάτρου.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Οι εργασίες ανάδειξης του μνημείου θα το καταστήσουν σε πρώτη φάση επισκέψιμο από το ευρύ κοινό, στο πλαίσιο της περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς με τα μέχρι σήμερα δεδομένα το Θέατρο -ελλείψει απαραίτητων υποδομών (διαδρομή πρόσβασης στο μνημείο κ.α.) – δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Αργότερα το μνημείο λόγω και της εξαιρετικής του θέσης και θέας -υπό προϋποθέσεις- θα μπορεί να υποδεχθεί θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων

H υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης του Θεάτρου επιτρέπει προς το παρόν μόνο την επίσκεψή τουστο πλαίσιο της περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο.

Πνευματικά δικαιώματα

ΥΠ.ΠΟ.Τ. / ΛΓ΄ ΕΠΚΑ

Δικαιοδοσία

ΥΠ.ΠΟ.Τ. / ΛΓ΄ ΕΠΚΑ

Γεωγραφικό πλάτος

39.14687805359357°

Γεωγραφικό μήκος

20.671849250793457°

Υψόμετρο

617 μ.

ΌνομαΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ9.900.00
ΔΙΑΖΩΜΑ 1.000.00
ΡΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 800.00
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 500.00
SOMEWHERE WE KNOW cultural tours in Greece422.56
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 325.00
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 300.00
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 150.00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ295.00
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 100.00
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100.00
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60.00
ΦΕΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 30.00
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ20.00
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10.00
ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΨΑΛΗ10.00
ΙΡΙΝΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ 5.00
ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ5.00
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ 5.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ5.00
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 5.00
ΣΙΤΣΑ ΚΑΛΑΤΖΗ 5.00
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΥ 250.00
Δ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε200.00
JOHAN STRYPSTEEN100.00
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ 100.00
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ70.00
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 50.00
VELISSARIOU BOSMANS50.00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ30.00
ΤΡΥΦΩΝ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ30.00
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ 20.00
Σύνολο
€14.952.56

Δαπάνες

ΔαπάνηΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ169.00
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ Α’ ΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – 31/05/201531/05/20159.420.80
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΦΟΡΟΣ Α΄ΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – 31/08/201531/08/20151.880.00
Σύνολο
€11.469.80
Υπόλοιπο
€3.482.76
ΠεριγραφήBudgetTargetRemarks
Μελέτες αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου80.000.0080.000.00
Funding LevelΠηγή χρηματοδότησηςΠεριγραφή των έργωνRemarks
300.000

Ε.Σ.Π.Α.

Ανάδειξη συνοικίας θεάτρου αρχαίας Κασσώπης

80.500

act4greece.gr – #mykassopi, ΔΙΑΖΩΜΑ

Το ποσό των €80.500 θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης των μελετών αποκατάστασης του θεάτρου.

Η δυναμική μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών, έγινε μια μεγάλη αγκαλιά, για να σώσει το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, με όχημα το Πρόγραμμα act4Greece, τη σύγχρονη πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης.

1.000.000

Ε.Σ.Π.Α. – Π.Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

Μέσω του προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία θέατρα της Ηπείρου, θα υλοποιηθεί το έργο »Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης».

 • Με την ένταξη του έργου «Ανάδειξη συνοικίας θεάτρου αρχαίας Κασσώπης» στο Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» του Ε.Σ.Π.Α., με συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο του 2011 οι εργασίες στο μεγάλο θέατρο του αρχαιολογικού χώρου της Κασσώπης.
 • Αρχικά οι εργασίες επικεντρώθηκαν στον καθαρισμό του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του από την άγρια βλάστηση, ενώ εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές στους δρόμους της αρχαίας πόλης που οδηγούν στο θέατρο, προκειμένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος για την πρόσβαση των σύγχρονων επισκεπτών σε αυτό.
 • Πραγματοποιείται, επίσης, συστηματικός αρχαιολογικός καθαρισμός του δυτικού πολυγωνικού αναλημματικού τοίχου του κοίλου, των τεσσάρων δυτικών κερκίδων του κοίλου, της ορχήστρας και του σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου, προκειμένου να αποκτήσουμε μία καλύτερη εικόνα για την κατάσταση διατήρησής του.
 • Στο πλαίσιο των εν λόγω εργασιών επανεντοπίστηκε ο στυλοβάτης της κιονοστοιχίας του προσκηνίου, ενώ με την ολοκλήρωσή τους πιστεύουμε ότι θα καταστεί δυνατή η οριοθέτηση της κυρίως σκηνής και των παρασκηνίων. Εντοπίστηκε, επίσης, τμήμα του αγωγού περιμετρικά της ορχήστρας, ο οποίος θα ερευνηθεί μελλοντικά.
 • Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, κου Στράτου Ιωάννου, η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης. Η μελέτη ανατέθηκε στους αρχιτέκτονες – μηχανικούς, κ.κ. Λεωνίδα Λεοντάρη και Ιουλία Στάμου.Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρουσίαση προγράμματος «crowd funding» για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κ. Σταύρος Μπένος και η κα Αντιγόνη Παφίλη, Chief Editor και δημοσιογράφος στην The Machine ΙΚΕ / Έκδοση εντύπων περιοδικών.

Εταιρικό Μέλος Θεάτρου