"Το Διάζωμα σε μια νέα ψηφιακή εποχή"
Ευδόκιμος Φρέγκογλου, στέλεχος Διαζώματος - Υπεύθυνος Πολυμεσικών εφαρμογών - 3D Generalist.

Evdokimos Fregoglou