Πρόοδος εργασιών

There are currently no works for this Cultural Route

Γρήγορη μετάβαση

Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου της Χερσονήσου

Η διαδρομή
Πηγές χρηματοδότησης
Το ιστορικό της Διαδρομής
No Cultural path available
No content

ΤΑΠΤοΚ

Για το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου έχει εγκριθεί το ποσό των 549.674,55 ευρώ.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 έγινε γνωστή η έγκριση της ένταξης της αναστήλωσης του Ρωμαϊκού Θεάτρου Χερσονήσου στο τοπικό πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ, μετά από πρόταση που είχε υποβάλει η ΕΦΑ Ηρακλείου στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠ-ΤοΚ) στο πλαίσιο του άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020».

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται στο ποσόν των 2.225.879,80 ευρώ. Για το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου έχει εγκριθεί το ποσό των 549.674,55 ευρώ. Χάρη στην παραπάνω χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη από το ΚΑΣ, μελέτη αποκατάστασης του ρωμαϊκού θεάτρου Χερσονήσου. Η πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου περιλαμβάνει τη συντήρηση και στερέωση των ευπαθών στοιχείων του μνημείου παράλληλα με την προστασία της ευαίσθητης θεμελίωσης των εδωλίων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επιλεκτική χρήση του.