Πρόοδος εργασιών

Αναφορά σε Ε.Π (Εξειδίκευση) - Ο.Χ.Ε. - Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρχικός σχεδιασμός κατόπιν διαβούλευσης με αρμόδιους Φορείς

Γρήγορη μετάβαση

Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας

Η διαδρομή
Σημεία Ενδιαφέροντος
Το ιστορικό της Διαδρομής

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» σχεδιάζουν και υλοποιούν Πρόγραμμα Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής  διαδρομής στη Στερεά Ελλάδα: «Τα Μονοπάτια της Ιστορίας – Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού».

Η Πολιτιστική αυτή Διαδρομή θα υποστηριχθεί από έργα και δράσεις που ήδη προβλέπονται στο Σχεδιασμό της ομώνυμης Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.), που πρόκειται να ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, αλλά και στο γενικότερο προγραμματισμό δράσεων και κονδυλίων της Περιφέρειας.

Στόχος της Διαδρομής είναι η διαμόρφωση ενός πλήρους και επώνυμου «προϊόντος» πολιτιστικού τουρισμού, ώστε να αναδειχθούν τα αξιοθέατα της Περιφέρειας, τα οποία εν πολλοίς παραμένουν άγνωστα στο μέσο τουρίστα της Χώρας (με εξαίρεση τους Δελφούς) και να προσελκυστούν δυνητικοί τουρίστες και επισκέπτες και κυρίως τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων, ώστε να ωφεληθούν και οι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια αυτή επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής, εμπορικές, καθώς και οι παραγωγοί προϊόντων αγροδιατροφής, οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες και οι παραγωγοί σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων.

Οι βασικές «στάσεις» που αποτελούν την κύρια διαδρομή είναι:

Α) Χαλκίδα –Ερέτρια (Εύβοια)

Β) Δελφοί (Παρνασσός)

Γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία)

Δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη)

Ε) Θήβα

ΣΤ) Ορχομενός, όπου διαμορφώνεται ήδη ένα Αρχαιολογικό Πάρκο

Ζ) Σκύρος.

Δείτε την ολιστική αποτύπωση της Προόδου των Εργασιών εδώ.