Πρόοδος εργασιών

Αναφορά σε Ε.Π (Εξειδίκευση) - Ο.Χ.Ε. - Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρχικός σχεδιασμός κατόπιν διαβούλευσης με αρμόδιους Φορείς
Εκπόνηση σχεδίου Προβολής-Προώθησης (Marketing Plan)

Γρήγορη μετάβαση

Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας – «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»

Η διαδρομή
Σημεία Ενδιαφέροντος
Πηγές χρηματοδότησης
Το ιστορικό της Διαδρομής

Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων (Β.Α.Α., Π.Δ.Ε., ιδιωτικοί πόροι) που υποστηρίζουν το πρόγραμμα χάρη στη συνεργασία πολλαπλών χρηματοδοτικών πυλώνων είναι 86,100.000 ευρώ.

Η Ο.Χ.Ε. λειτουργεί ως ομπρέλα και συνδετικός κρίκος (χρηματοδοτικός και λειτουργικός) και έχει προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ.

 

Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας – ΟΙΔΙΠΟΥΣ» σχεδιάζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποτελεί ένα επώνυμο και ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τα σημαντικότερα μνημεία φύσης και πολιτισμού σε 7 επιλεγμένους πόλους της Περιφέρειας: α) Χαλκίδα – Ερέτρια (Εύβοια), β) Δελφοί (Παρνασσός), γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία), δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβα, στ) Ορχομενός Βοιωτίας και ζ) Σκύρος. Το μοντέλο που προτείνεται για τη Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να ακολουθήσει το γραμμικό πρότυπο (π.χ. Εγνατία Οδός), αλλά το πρότυπο του «δικτύου διαδρομών», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο φυσικός κατακερματισμός που χαρακτηρίζει τη Στερεά Ελλάδα.

Ο φορέας διαχείρισης της διαδρομής (Destination Marketing and Management Organization- DMO) είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

Πόλοι

Οι βασικοί πόλοι που αποτελούν τη διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», είναι: α) Χαλκίδα –Ερέτρια (Εύβοια), β) Δελφοί (Παρνασσός), γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία), δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβα, στ) Ορχομενός Βοιωτίας και ζ) Σκύρος.

Προϋπολογισμός

Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων (Β.Α.Α., Π.Δ.Ε., ιδιωτικοί πόροι) που υποστηρίζουν το πρόγραμμα χάρη στη συνεργασία πολλαπλών χρηματοδοτικών πυλώνων είναι 86,100.000 ευρώ.

Η Ο.Χ.Ε. λειτουργεί ως ομπρέλα και συνδετικός κρίκος (χρηματοδοτικός και λειτουργικός) και έχει προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΙΔΙΠΟΥΣ

  • Δείτε την ολιστική αποτύπωση της Προόδου των Εργασιών εδώ.