Πρόοδος εργασιών

There are currently no works for this Cultural Route

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική διαδρομή στα Μινωικά Ανάκτορα – «ΜΙΝΩΑΣ»

Η διαδρομή
Το ιστορικό της Διαδρομής
No Cultural path available
No content

Περιγραφή

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κρήτης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021-2027 της Περιφέρειας Κρήτης, με αντικείμενο μια Πολιτιστική διαδρομή στα Μινωικά Ανάκτορα και με προτεινόμενο τίτλο «ΜΙΝΩΑΣ».

Η εν λόγω ΟΧΕ θα προβλέπει την υλοποίηση πληθώρας τεχνικών έργων που θα αναδείξουν τον πολιτιστικό πλούτο της Περιφέρειας Κρήτης, θα αναβαθμίσουν ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας, θα προσφέρουν στους επισκέπτες βιωματικές εμπειρίες κατά την επίσκεψη στα μνημεία της Περιφέρειας και θα δημιουργήσουν δικτυώσεις μεταξύ του κορυφαίου πολιτιστικού αποθέματος του νησιού, δηλαδή των μινωικών ανακτόρων, με την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Πόλοι

Οι πόλοι της Πολιτιστικής Διαδρομής «ΜΙΝΩΑΣ» θα προσδιοριστούν μετά από διαβούλευση.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί με την έγκριση του προγράμματος.