Πρόοδος εργασιών

There are currently no works for this Cultural Route

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική Διαδρομή Σποράδων

Η διαδρομή
Πηγές χρηματοδότησης
Το ιστορικό της Διαδρομής
No Cultural path available
No content

Ο συνολικός προϋπολογισμός από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ανέρχεται στο ποσόν των 15 εκ. ευρώ περίπου, από όπου 4,5 εκ. ευρώ προορίζονται για την διάθεση σε έργα πολιτισμού.

Περιγραφή

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων είναι μια αναπτυξιακή Στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων (Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που σχεδιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Βορείων Σποράδων είναι ένα «εργαλείο» για την ανάπτυξη των νησιών, που στοχεύει στην εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου που θα αποτελέσει μοχλό αειφόρου ανάπτυξης τόσο για την ίδια την περιοχή (Βόρειες Σποράδες), όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση δίνει έμφαση στην ανάδειξη και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. Επιπλέον, δίνει λύση στο πρόβλημα της γεωγραφικής απομόνωσης των νησιών, καθώς καλείται να διαχειριστεί τη συγκοινωνιακή ιδιαιτερότητα και διασυνδεσιμότητα του νησιωτικού συμπλέγματος μεταξύ του, αλλά και σε σχέση με τη Θεσσαλία.

Πόλοι

Τα νησιά των Βορείων Σποράδων: Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ανέρχεται στο ποσόν των 15 εκ. ευρώ περίπου, από όπου 4,5 εκ. ευρώ προορίζονται για την διάθεση σε έργα πολιτισμού.

σποραδες