Πρόοδος εργασιών

Αρχικός σχεδιασμός - Δημιουργία ομάδας εργασίας
Διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς
Σύνταξη κειμένου
Έκδοση πρόσκλησης
Ένταξη σε Χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Αναφορά σε επιχειρησιακό πρόγραμμα
Υλοποίηση εργασιών
Υποβολή τεχνικών δελτίων

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική Διαδρομή Νότιας Πελοποννήσου

Η διαδρομή
Το ιστορικό της Διαδρομής
No content

Η Πολιτιστική Διαδρομή της Νότιας Πελοποννήσου θα περιλαμβάνει την Αρχαία Μεσσήνη στη Μεσσηνία, τα αρχαία θέατρα Σπάρτης και Γυθείου και τον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Ορθίας Αρτέμιδος στη Λακωνία, τα αρχαία θέατρα της Μεγαλόπολης, του Αρκαδικού Ορχομενού, της Μαντίνειας και της Τεγέας στην Αρκαδία με τους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους.