Πρόοδος εργασιών

Αρχικός σχεδιασμός - Δημιουργία ομάδας εργασίας
Διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς
Σύνταξη κειμένου
Έκδοση πρόσκλησης
Ένταξη σε Χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Αναφορά σε επιχειρησιακό πρόγραμμα
Υλοποίηση εργασιών
Υποβολή τεχνικών δελτίων

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Νήσου Κέας

Η διαδρομή
Το ιστορικό της Διαδρομής
No content

Στη νήσο Κέα προτείνεται η υλοποίηση μιας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής διαδρομής ως ένα επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού. Η Κέα διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς πόρους, ικανούς να υποστηρίξουν, σε συνδυασμό με τα περιβαλλοντικά της πλεονεκτήματα και την τοπική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, μια ήπια τουριστική ανάπτυξη, που θα ευνοήσει πολλαπλά το νησί, κυρίως λόγω των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, των μικρών επιχειρήσεων που θα στηριχθούν και θα γίνουν αποδοτικές, αλλά και της συμβολής των τουριστών στη ζωντάνια της καθημερινής ζωής ακόμη και εκτός τουριστικής περιόδου.

Η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει εξ αρχής να στοχεύει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην αξιοποίηση των τουριστικών πόρων για πελατεία ειδικών θεματικών ενδιαφερόντων (παράλληλα με την πελατεία παραθεριστικού τουρισμού και θαλάσσιου τουρισμού, που ήδη το νησί προσελκύει).