Πρόοδος εργασιών

Αναφορά σε Ε.Π (Εξειδίκευση) - √ Ο.Χ.Ε. - Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρχικός Σχεδιασμός Κατόπιν Διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική Διαδρομή Κεντρικής Μακεδονίας

Η διαδρομή
Το ιστορικό της Διαδρομής
No content

Δείτε την ολιστική αποτύπωση της Προόδου των Εργασιών εδώ.

Παρουσίαση της μελέτης «Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας οδού».