Πρόοδος εργασιών

Αναφορά σε Ε.Π (Εξειδίκευση) - Ο.Χ.Ε. - Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αρχικός σχεδιασμός κατόπιν διαβούλευσης με αρμόδιους Φορείς

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική διαδρομή Θεσσαλίας

Η διαδρομή
Το ιστορικό της Διαδρομής
No content

Η Πολιτιστική Διαδρομή Θεσσαλίας είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την Περιφέρεια.

Η διαδρομή εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) ως την Ανατολική (Μαγνησία) και περιλαμβάνει το σύνολο των αρχαίων θεάτρων της Θεσσαλίας  και τα πλέον αξιόλογα μνημεία της, όπως τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου και Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων. Η κύρια διαδρομή θα εμπλουτιστεί όπου απαιτηθεί με άλλους τόπους πολιτιστικού/φυσικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αξιοποίηση και προβολή με απώτερο στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Ο συγκεκριμένος χωρικός σχεδιασμός έγινε με βάση τα μνημεία και τις επενδύσεις που προβλέπονται, πέραν του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020.

Δείτε την ολιστική αποτύπωση της Προόδου των Εργασιών εδώ.