Πρόοδος εργασιών

Αναφορά σε Ε.Π (Εξειδίκευση) - Ο.Χ.Ε. - Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αρχικός σχεδιασμός κατόπιν διαβούλευσης με αρμόδιους Φορείς

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική διαδρομή Θεσσαλίας

Η διαδρομή
Πηγές χρηματοδότησης
Το ιστορικό της Διαδρομής
No content

Προβλέπεται συνολικά το ποσόν των 37 εκατ. ευρώ, που προέρχεται: α) από την έκδοση ξεχωριστών προσκλήσεων για τα αρχαία θέατρα Λάρισας και Μικροθηβών, ύψους 7 εκ. ευρώ και β) από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία, ύψους 30 εκ. ευρώ.

Περιγραφή

Στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 προβλέπεται η υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που αφορά σε μια Διαδρομή Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία, με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και της φυσικής κληρονομιάς, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα αφορά, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια. Η «Διαδρομή» προβλέπεται να καλύπτει σημαντικά και αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) και μέσω της Λάρισας έως την Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία). Ειδικότερα περιλαμβάνει το σύνολο των Αρχαίων Θεάτρων της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας, το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και το Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, καθώς και τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου & Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων.

Η κύρια Διαδρομή θα εμπλουτιστεί όπου απαιτηθεί και όπως προκύψει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, με άλλους σημαντικούς τόπους πολιτιστικού/φυσικού ενδιαφέροντος, εντός της «ζώνης» της Διαδρομής ή και ως «δορυφόρους» αυτής, προκειμένου να προκύψει ένα Σχέδιο διασύνδεσης και ενιαίας ανάπτυξης και προβολής της, με απώτερο στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλία.

Πόλοι

O Άξονας της Κύριας Διαδρομής είναι : Κρατικός Αερολιμένας Ν. Αγχιάλου – Μικροθήβες – Δημητριάδα – Λιμάνι Βόλου – Διμήνι – Σέσκλο – Τεχνητή Λίμνη Κάρλα – Λάρισα – Θεόπετρα (μέσω Τρικάλων) – Μετέωρα.

Βασικοί πόλοι για την Διαδρομή Πολιτισμού Τουρισμού αποτελούν τα 4 αρχαία θέατρα της Θεσσαλίας, οι νεολιθικοί οικισμοί Σέσκλο και Διμήνι και το σπήλαιο Θεόπετρας, καθώς και οι Μονές των Μετεώρων.

 Προϋπολογισμός

Προβλέπεται συνολικά το ποσόν των 37 εκατ. ευρώ, που προέρχεται: α) από την έκδοση ξεχωριστών προσκλήσεων για τα αρχαία θέατρα Λάρισας και Μικροθηβών, ύψους 7 εκ. ευρώ και β) από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία, ύψους 30 εκ. ευρώ.

θεσσαλιας