Πρόοδος εργασιών

There are currently no works for this Cultural Route

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας (Σαντορίνη)

Η διαδρομή
Το ιστορικό της Διαδρομής
No Cultural path available
No content

Περιγραφή

Η Πολιτιστική Διαδρομή Σαντορίνης στοχεύει στην διαμόρφωση μιας τοπικής τουριστικής στρατηγικής με επίκεντρο τον πολιτισμό και αποσκοπεί στην προσέλκυση επισκεπτών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Σαντορίνη. Αφετηρία της Πολιτιστικής Διαδρομής της Σαντορίνης αποτελούν οι δυο παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικοί της χώροι και τα δυο αρχαιολογικά μουσεία του νησιού:

  • ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Θήρας,
  • ο αρχαιολογικός χώρος του Ακρωτηρίου,
  • το Aρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, και
  • το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.

Στο επίκεντρο της Πολιτιστικής Διαδρομής της Σαντορίνης τοποθετούνται εκτός από τους χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και οι παραδοσιακοί οικισμοί του νησιού, με την Οία να ξεχωρίζει. Η Πολιτιστική Διαδρομή της Σαντορίνης συμπληρώνεται με πλήθος αξιόλογων στοιχείων του διαχρονικού και σύγχρονου πολιτισμού όπως π.χ. ειδικά μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομία και οινοποιία, που ήδη έχουν αναπτυχθεί σε πολύ αξιόλογα, διαθέτοντας ταυτόχρονα σημαντικά περιθώρια ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης

Πόλοι

Οι πόλοι της Πολιτιστικής Διαδρομής της Σαντορίνης είναι οι ακόλουθοι:

  • Ο παραδοσιακός οικισμός Οίας,
  • το Aρχαιολογικό Μουσείο Θήρας,
  • το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας,
  • ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Θήρας,
  • ο αρχαιολογικός χώρος του Ακρωτηρίου.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί με την έγκριση του προγράμματος.

MASTERPLAN_PRESENT

Μπορείτε να δείτε μελέτες της διαδρομής, εδώ.