Πρόοδος εργασιών

There are currently no works for this Cultural Route

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική – περιβαλλοντική διαδρομή Αιτωλοακαρνανίας

Η διαδρομή
Σημεία Ενδιαφέροντος
Πηγές χρηματοδότησης
Το ιστορικό της Διαδρομής

theater-support-whitened

 

Περιγραφή

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει το σχεδιασμό ενός ολιστικού προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού, τη «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας», με συνεκτικό στοιχείο τα αρχαία θέατρα και τους υδάτινους φυσικούς πόρους της. Ο στόχος της πρότασης είναι η ολιστική ανάδειξη, η προβολή και η διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Αιτωλοακαρνανίας ως επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού και η σύνδεση των μνημείων της με την τοπική παραγωγή και επιχειρηματικότητα.

 Πόλοι

  • Έξι αρχαία Θέατρα: Πλευρώνας, Μακύνειας, Οινιαδών, Καλυδώνας, Στράτου και Αμφιλοχικού Άργους,
  • αρχαιολογικές θέσεις (όπως το Θέρμο Αιτωλίας) και Μουσεία,
  • λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και βιότοποι της Αιτωλοακαρνανίας, που περιβάλλουν και «συνομιλούν» με τους αρχαιολογικούς χώρους.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί με την έγκριση του προγράμματος.

 

Δείτε σχετική παρουσίαση του Προγράμματος στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

«Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας» – prezi

εικονα__Διαδρομής