Πρόοδος εργασιών

Έκδοση Πρόσκλησης
Αναφορά σε Ε.Π (Εξειδίκευση) - √ Ο.Χ.Ε. - Π.Ε.Π. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Αρχικός Σχεδιασμός Κατόπιν Διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού (Via Egnatia)

Η διαδρομή
Πηγές χρηματοδότησης
Το ιστορικό της Διαδρομής
No content

Το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού» έχει σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και έχει εγκριθεί ως Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση “Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού” για την οποία έχουν δεσμευτεί συνολικά 55,2 εκ. €. Η διαδρομή υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020.

Περιγραφή

Η «Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού», είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα, ένα επώνυμο και ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση ενός συγκεκριμένου συνεκτικού στοιχείου, που είναι η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που περιβάλλουν την Εγνατία Οδό. Τα ίχνη της Εγνατίας οδού και η ιστορική της διαδρομή μέσα στα 2.500 χρόνια της ύπαρξής της αποτελούν τον καμβά για τη δημιουργία μιας σύγχρονης περιηγητικής διαδρομής που θα συνδέει τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της Περιφέρειας. Στρατηγικός στόχος αυτής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα τουριστικών προορισμών με παρεμβάσεις σε σημαντικούς πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αστικά κέντρα και σε πόλους τουριστικής ανάπτυξης.

Ο φορέας διαχείρισης της διαδρομής (Destination Marketing and Management Organization- DMO) πρόκειται να οριστεί σύντομα (Φεβ.2020)

Πόλοι

Κύριοι πόλοι της «Πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού» είναι: Aρχαιολογικό Πάρκο Φιλίππων, πόλος Δράμας, νήσος Θάσος, Ανοιχτό Αρχαιολογικό Πάρκο Αβδήρων – Πόρτο Λάγους, η πόλη της Ξάνθης, η πόλη της Κομοτηνής και το Αρχαίο Θέατρο της Μαρώνειας, η Αλεξανδρούπολη, η νήσος Σαμοθράκη, ο Βόρειος Έβρος.

Προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού» έχει σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και έχει εγκριθεί ως Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση “Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού” για την οποία έχουν δεσμευτεί συνολικά 55,2 εκ. €. Η διαδρομή υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020.

εγνατια-φωτο