Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστικές Διαδρομές

Πολιτιστικές διαδρομές σε εξέλιξη
Προτεινόμενες Διαδρομές
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Πολιτιστική διαδρομή Θεσσαλίας

Η Πολιτιστική Διαδρομή Θεσσαλίας είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την Περιφέρεια. Η διαδρομή εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) ως την Ανατολική (Μαγνησία) και περιλαμβάνει το σύνολο των αρχαίων θεάτρων της Θεσσαλίας και τα πλέον αξιόλογα μνημεία της, όπως τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου και Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων. Η διαδρομή εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) ως την Ανατολική (Μαγνησία) και περιλαμβάνει το σύνολο των αρχαίων θεάτρων της Θεσσαλίας και τα πλέον αξιόλογα μνημεία της, όπως τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου και Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων.
Η πολιτιστική διαδρομή της Ολυμπίας Οδού
Τελεστήριο Ελευσίνας, Θέατρα Ισθμίας, Κορίνθου, Σικυώνας, Αιγείρας, Κερύνειας, Κλειτορίας, Λεοντίου,
Στάδιο & Ωδείο Πατρών, θέατρα Ήλιδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Πλατιάνας

Πολιτιστική – περιβαλλοντική διαδρομή κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού (Ολυμπία Διαδρομή)

Η Πολιτιστική Διαδρομή της Ολυμπίας Οδού, θα έχει ως επίκεντρό της τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού και πιο συγκεκριμένα: τα Ίσθμια, την αρχαία Κόρινθο, τη Σικυώνα, την Αιγείρα, την Κερύνεια, την Κλειτορία, το Λεόντιο, την Ήλιδα και την Πλατιάνα, καθώς και τρία αρχαιολογικά πάρκα: της Ελευσίνας, της Πάτρας και της Ολυμπίας. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και τα αρχαία θεατρικά οικοδομήματα που βρίσκονται στους παραπάνω χώρους: Τελεστήριο Ελευσίνας, αρχαίο θέατρο Ισθμίας, θέατρο αρχαίας Κορίνθου, αμφιθέατρο αρχαίας Κορίνθου, ωδείο αρχαίας Κορίνθου, θέατρο Σικυώνας, θέατρο Αιγείρας, θέατρο αρχαίας Κερύνειας, θέατρο αρχαίου Κλείτορα, θέατρο Λεοντίου, ωδείο Πάτρας, αμφιθέατρο – στάδιο Πάτρας, θέατρο Ήλιδας και θέατρο Πλατιάνας