ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

Στην ενότητα αυτή  θέλουμε να υπάρχει  ένα σταθερό σημείο προβολής για τα εταιρικά μέλη και τους χορηγούς  μας.   Χωρίς αυτούς ούτε το Σωματείο θα μπορούσε να λειτουργήσει, ούτε το όραμά μας για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων θα μπορούσε να πάρει σάρκα και οστά. Με τη συνδρομή τους επιτυγχάνεται:

   1. η καλή και διαφανής λειτουργία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
   2. η χρηματοδότηση των αρχαίων θεάτρων από όλους τους θεσμούς και τους πολίτες της χώρας

Συνεπώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν μονίμως τέσσερις στήλες που θα αποσκοπούν στην πλήρη διαφάνεια της οικονομικής μας διαχείρισης και στην απόδοση μιας διαρκούς και συμβολικής τιμής:

Επίσης η ενότητα αυτή περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες για τις δωρεές ,τις χορηγίες και το θεσμικό τους πλαίσιο.

 

 

 

 
 

 
     


Αρχή ^

  Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα,

Τηλ.: 210.82.54.256,
Fax: 210.82.54.258
Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr
Copyright © 2008 - .
 
Facebook page
Twitter
YouTube channel
YouTube tv

NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού