ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ
 

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2017)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/04/2017)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2017)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/03/2017)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2017)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 28/02/2017)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2017)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/01/2017)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/12/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/11/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/10/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/09/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/09/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/08/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/07/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/07/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/06/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/05/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/05/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/04/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/03/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 29/02/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 29/02/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2016)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/01/2016)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/12/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/11/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/10/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/09/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/09/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/08/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/06/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/05/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/05/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/04/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/03/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 28/02/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2015)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/01/2015)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/12/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/11/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/10/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/09/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/09/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/08/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/06/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/05/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/05/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/04/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/03/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 28/02/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2014)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/01/2014)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/12/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/11/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/10/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/09/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/09/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (07-08/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (07-08/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/06/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/05/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/05/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/04/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/03/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 28/02/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 28/02/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2013)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/01/2013)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2012)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/12/2012)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2012)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/11/2012)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2012)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/10/2012)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2012)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/08/2012)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2012)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/06/2012)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2012)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/04/2012)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 29/02/2012)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2012)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/01/2012)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2011)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/12/2011)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2011)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/11/2011)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2011)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/10/2011)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/09/2011)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/09/2011)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2011)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/08/2011)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2011)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/06/2011)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/05/2011)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/05/2011)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2011)
Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/04/2011)
    

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2011)

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2010)

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2010)

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2010)

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2010)

Οικονομικός Προϋπολογισμός Διαζώματος - έτους 2010

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος - έτους 2009

 

 

 
 

 
     


Αρχή ^

  Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα,

Τηλ.: 210.82.54.256,
Fax: 210.82.54.258
Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr
Copyright © 2008 - .
 
Facebook page
Twitter
YouTube channel
YouTube tv

NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού